ONKOSTENVERGOEDING WAGENBOUWERS!

In aanloop naar de tweede editie van het “Limburgs Kampioensjap Vastelaoveswages” op carnavalsdinsdag in Susteren heeft de organisatie besloten enkele wezenlijke veranderingen door te voeren.

Een van de belangrijkste veranderingen is een financiële tegemoetkoming vanuit de stichting richting de deelnemende wagens. Uit regelmatige contacten die Stichting LKVW onderhoudt  met verschillende wagenbouwers, is gebleken dat de kosten om mee te doen aan een optocht dusdanig sterk stijgen, dat deze soms een belemmering vormen voor deelname.

Om deze reden heeft Stichting LVKW besloten om wagenbouwers financieel tegemoet te komen in hun onkosten. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van een aantal factoren, denk hierbij aan de grootte van de groep/wagen, de afstand die afgelegd dient te worden naar Susteren, de regio waaruit de wagen afkomstig is etc.

Onkosten hoeven dus geen belemmering meer te vormen voor deelname aan dit unieke Limburgs Kampioensjap.

Schrijf dus snel in via website www.lkvw.nl en doe een gooi naar de wisselbeker!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de organisatie per email via info@lkvw.nl of via het telefoonnummer 06 10 12 34 69.

Let op: de onkostenvergoeding wordt door de organisatie bepaald. Deze staat geheel los van de onafhankelijke jury, die belast is met het toekennen van de prijzen.