Limburgs Kampioensjap Vastelaoveswages krijgt geen vervolg in 2020

Stichting LKVW heeft besloten om geen vervolg te geven aan het LKVW in het jaar 2020. Dit besluit is genomen na een kritische evaluatie van de afgelopen 2 jaar, en een blik op de toekomst.
 
Het LKVW is ontstaan nadat een groep mensen uit Susteren zagen dat de “traditionele” carnavalsdinsdag, met kinderoptocht, steeds minder belangstelling trok. Deze trend werd in meerdere dorpen waargenomen, echter in plaats van dit accepteren werd besloten assertief te zijn en met iets unieks te komen. Met het idee om wagenbouwers uit heel Limburg de kans te geven zich onderling te meten, ontstond het eerste Limburgs Kampioensjap Vastelaoveswages.
 
Na 2 succesvolle edities, ziet de stichting echter in dat ondanks het eerder succes, het evenement niet breed genoeg gedragen wordt en onvoldoende groeiperspectief heeft om een succesvolle 3e editie in 2020 te organiseren. De hoeveelheid manuren en (financiële) middelen die in de organisatie gestoken worden, wegen niet op tegen het uiteindelijke resultaat. Met name blijkt de carnavalsdinsdag een complicerende factor voor veel wagenbouwers vanwege bestaande activiteiten in de eigen omgeving. Daarnaast bleken mogelijke alternatieve data om diverse andere redenen eveneens niet geschikt.
 
Hoewel er in 2020 dus geen LKVW zal plaatsvinden, is dit geen definitief einde. Wellicht dat er in de toekomst wel plaats is voor dit evenement. Te zijner tijd zal dit opnieuw tegen het licht worden gehouden.
En wat gebeurt er nu met de carnavalsdinsdag in Susteren? Daar wordt nu opnieuw naar gekeken.  Er zijn nog genoeg ideeën om invulling aan deze dag te geven.
 
Stichting LKVW, wil iedereen bedanken die betrokken is geweest, vrijwilligers, wagenbouwers, sponsoren, publiek… Wellicht tot een volgende editie van het LKVW in Susteren!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *